Çanakkale İçinden

Yine düştük; maneviyatın huzurundaki sorgusuz yollara.. Bu seferki ziyaretimiz Çanakakale'ye oldu.. Çanakkale... Bir şey söylemek bile anlamsız.. yaşamak, görmek ve hissetmek istedik bir kez daha.. İşte geziden bir kaç fotoğraf..not:

Biz Bursalılar, abartarak severiz şehrimizi.. öyle ki, nereye gitsek Bursaspor forması giymek; kestane şekeri götürmek isteriz...

HASANKEYF'e Dokunma !
"
Danıştay 6. Dairesi, Arkeologlar Derneği, Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, TMMOB Mimarlar Odası, İzmir Turist Rehberleri Odası ve Çağdaş Hukukçular Derneği‘nin davasında Allianoi ve Hasankeyf‘in sular altında bırakılmasının önünü açan, Koruma Yüksek Kurulu‘nun DSİ‘ye, "barajın planlanan alanın dışında başka bir yerde yapılmasının mümkün olmadığının saptanması" halinde taşınmaz kültür varlıklarının "başka bir yere taşınması ya da belgelenerek su altında bırakılmasına karar" verme yetkisi veren ilke kararının iptaline karar vermiştir.

Mahkeme gerekçeli kararında 717 no‘lu İlke Kararının 2 ve 3. maddelerinde getirilen düzenlemenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 3, 9 ve 10. maddelerine aykırı olduğu, 2863 sayılı Kanun ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarına verilen görev ve yetkinin, İlke Kararı‘nın iptali istenilen maddeleri ile DSİ‘ye verilmesi, DSİ‘nin de bu karar doğrultusunda taşınmaz kültür ve tabiat varlığını su altında bırakma kararını vermek ve bu kararını Koruma Bölge Kurulu‘na bildirmek suretiyle Kurul‘un bir proje seçmesini istemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir.
"

stüdyo çekimlerine devam

bu seferki model arkadaşım : Emrah

işte çekimden bazı örnekler...http://merdumgiriz.deviantart.com/gallery/erdalmutluer